Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

 

Hírlevél

Ezt a honlapot a Netpromo Informatia Bt. (székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 65.; cégjegyzékszám: Cg.01-06-773849; továbbiakban: "Adatkezelő") működteti.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkori vonatkozó jogszabályok, különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") előírásaival összhangban kezeli.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag az általa működtetett "Hírlevél szolgáltatás" működtetése céljából és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli.

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatszolgáltatás mindenkor önkéntes alapon történik, azok kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik. A hozzájárulás a hírlevélre feliratkozás alkalmával, az arra kialakított input mezők kitöltésével és a küldés gomb megnyomásával történik. Az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, aminek következtében az Ön személyes adatainak kezelése megszűnik, azokat töröljük rendszerünkből. A hozzájárulás visszavonása a következőképpen lehetséges:

 

i) A minden hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre való kattintással, majd az email cím megadásával.

ii) Bármelyik, a kapcsolat menüpontban szereplő elérhetőségünk útján történő kéréssel.

 

Az adatkezelés alkalmával a következő, Ön által megadott személyes adatok kerülnek kezelésre:

 

i) név;

ii) email cím;

iii) esetenként telefonszám.

 

A személyes adatok tárolása számítógépes rendszerünkben történik. A személyes adatokat a Hírlevél szolgáltatásunk nyújtása időtartamáig vagy hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

 

Az Ön által a feliratkozáskor megadott személyes adataihoz (pl. név, email cím, cím) kizárólag csak az Adatkezelő férhet hozzá, azokat harmadik fél részére nem továbbítjuk. Az Ön személyes adatainak kezelése során más adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak nem adjuk át személyes adatait.

 

Ön jogosult személyes adataival kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérni, azokat bármikor megváltoztatni vagy töröltetni. Törlés esetén adatai végérvényesen törlődnek, helyreállításuk a törlést követően az Ön hozzájárulása, illetve a személyes adatainak újbóli megadása nélkül nem lehetséges.

 

Amennyiben kérdése, észrevétele merülne fel azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelő hogyan kezeli, illetve dolgozza fel az Ön adatait, bármikor fordulhat hozzánk e-mailben az info@netpromo.hu címen.

 

Ön a személyes adataihoz fűződő jogainak megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Ezzel kapcsolatos jogait az Infotv. 14-18. § és 22-23. §-a tartalmazza.

 

Azáltal, hogy Ön a honlapon a hírlevél szolgáltatásunkat igénybe veszi, és ennek érdekében személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja, azok elküldésének pillanatában, Ön kijelenti, hogy a fenti tájékoztatást megismerte és megértette, és annak alapján önkéntes hozzájárulását adja, hogy a Netpromo Informatikai Bt. az Ön személyes adatait az Ön részére nyújtandó hírlevél szolgáltatás érdekében a szolgáltatás nyújtása időtartamáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig a szükséges mértékben kezelje.

 

Google Analitika

Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését.

 

A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja.

 

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

 

A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját.

 

A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

 

 

Top